Anna Owczarz-Dadan

Spis treŚci

Photoshop CC. Szkoła efektu

O autorce (17)

Rozdział 1. Podstawy obsługi programu (19)

Okno programu (20)
Pasek menu (21)
Pasek opcji (21)
Obszar roboczy programu (23)
Przybornik (panel z narzędziami) - jak z niego korzystać? (24)
Panele programu i stacja dokowania (29)
Zwijanie i rozwijanie paneli (31)
Tryby ekranowe (34)
Zmiana wyglądu programu (36)
Importowanie obrazów z aparatu fotograficznego - Photoshop i Bridge (41)
Pobieranie zdjęć za pomocą Photoshopa (41)
Pobieranie zdjęć za pomocą Bridge (42)
Importowanie klatek z materiałów wideo (44)
Otwieranie obrazów w Photoshopie (48)
Otwieranie obrazów, które były wcześniej wyświetlane w oknie programu (55)
Tworzenie nowego okna obrazu (56)
Domyślne szablony dokumentów i tworzenie własnych szablonów o określonych rozmiarach i właściwościach (58)
Tworzenie nowego dokumentu z ustawieniami na podstawie istniejącego dokumentu (62)
Powielanie dokumentu (62)
Kopiowanie i wklejanie (62)
Zapisywanie zmian wprowadzonych w oknie obrazu (64)
Wybrane formaty wykorzystywane do zapisywania obrazu w Photoshopie (66)
Skróty klawiszowe (68)
Tworzenie własnego skrótu klawiszowego (69)
Powiększanie i zmniejszanie widoku w oknie obrazu (73)
Pole stopnia powiększenia (73)
Narzędzie Lupka (74)
Panel Nawigator (79)
Sposób błyskawicznego powiększania i zmniejszania widoku za pomocą skrótów klawiszowych (80)
Dopasowywanie rozmiaru okna dokumentu do powiększenia obrazu (80)
Narzędzie Rączka (81)


Rozdział 2. Zaznaczanie obrazu i jego fragmentów (83)

Zaznaczanie wszystkich pikseli warstwy (84)
Anulowanie zaznaczenia (85)
Ukrywanie i wyświetlanie krawędzi zaznaczenia (85)
Odzyskiwanie usuniętego zaznaczenia (85)
Zaznaczanie elementów o regularnych kształtach (85)
Zaznaczanie rzędów i kolumn (87)
Zaznaczanie elementów o nieregularnych kształtach (88)
Zaznaczanie za pomocą narzędzia Lasso (88)
Zaznaczanie za pomocą narzędzia Lasso magnetyczne (90)
Zaznaczanie za pomocą narzędzia Lasso wielokątne (93)
Zaznaczanie przez kliknięcie - Różdżka (94)
Zaznaczanie przez pocieranie - Szybkie zaznaczanie (98)
Modyfikacja zaznaczenia - polecenie Popraw krawędź (100)
Trochę praktyki. Dopracowywanie zaznaczenia włosów za pomocą polecenia Popraw krawędź (101)
Odwracanie zaznaczenia (107)
Przenoszenie ramki zaznaczenia i całego obszaru objętego zaznaczeniem (108)
Zaznaczanie za pomocą polecenia Zakres kolorów (112)
Zaznaczanie obszarów skóry (115)
Zapisywanie zaznaczenia a kanały (116)
Wczytywanie zapisanego zaznaczenia do okna dokumentu (119)


Rozdział 3. Malowanie w Photoshopie (121)

Narzędzia Ołówek i Pędzel ogólnie (122)
Ołówek (122)
Pędzel i jego właściwości, które musisz znać (123)
Pozostałe opcje, które znajdziesz na pasku opcji Pędzla (126)
Wczytywanie nowego zestawu pędzli (127)
Wybieranie nowej końcówki Pędzla (129)
Panele: Pędzel i Ustawienia predefiniowane - omówienie ich właściwości (129)
Tworzenie nowego Pędzla z istniejących końcówek oraz własnego zestawu pędzli z wykorzystaniem opcji Dynamika kształtu do utworzenia cyfrowych rzęs (135)
Instalowanie nowych pędzli i modyfikacja ich końcówek w celu uzyskania efektu rozpryskiwanego obrazu (144)
Tworzenie nowej końcówki Pędzla z fotografii lub jej fragmentu (150)
Predefiniowane ustawienia Pędzla - jak z nich korzystać (152)
Zmiana kolorów tła i narzędzia (153)
Zmiana koloru narzędzia za pomocą próbnika HUD (154)
Panel Próbki (156)
Pobieranie koloru narzędzia z obrazu (157)
Panel Kolor (159)
Zastępowanie kolorów (159)
Pędzel mieszający i jego właściwości (162)
Tworzenie obrazu namalowanego farbami na podstawie fotografii z wykorzystaniem opcji Tekstura z panelu Pędzle (167)
Narzędzie Obróć widok (171)


Rozdział 4. Retusz obrazu przez usuwanie jego elementów lub zmianę ich położenia (173)

Narzędzie Łatka - omówienie możliwości, jakie daje (174)
Trochę praktyki. Usuwanie z obrazu zmarszczek i opuchlizny pod oczami lub dowolnej innej skazy zajmującej dużą powierzchnię (177)
Trochę praktyki. Usuwanie niechcianego obiektu z obrazu z wykorzystaniem techniki Uwzględnienie zawartości (181)
Korekcja efektu czerwonych oczu (183)
Usuwanie (lub dodawanie) elementów poprzez ich klonowanie (185)
Panel Powielanie źródła (189)
Trochę praktyki. Wykorzystanie opcji z panelu Powielanie źródła do powielenia obrazu pod określonym kątem i w zmienionej skali (192)
Błyskawiczna korekcja niewielkich skaz (195)
Pędzel korygujący - retusz z wykorzystaniem próbki obrazu i wzorku (197)
Natychmiastowe usuwanie niechcianych elementów obrazu - polecenie Uwzględnianie zawartości (202)
Uzupełnianie brakujących fragmentów obrazu za pomocą polecenia Uwzględnianie zawartości (202)
Przesuwanie z uwzględnieniem zawartości (204)


Rozdział 5. Praca z warstwami (207)

Najważniejsze rodzaje warstw dostępne w programie (208)
Panel Warstwy - układ warstw, filtrowanie i sposób wyświetlania (209)
Zamiana warstwy Tło w zwykłą warstwę rastrową (213)
Tworzenie nowej warstwy i zmiana jej nazwy (214)
Uaktywnianie warstwy i zmiana jej położenia w panelu Warstwy (216)
Zaznaczanie kilku warstw (219)
Usuwanie warstw (220)
Łączenie i rozłączanie warstw (221)
Wyrównywanie połączonych warstw (223)
Powielanie warstw (224)
Powielanie warstw w obrębie jednego dokumentu (224)
Powielanie warstw między dokumentami (225)
Scalanie warstw (227)
Zagnieżdżone grupy warstw (228)
Tworzenie grupy warstw (229)
Tworzenie nowej grupy z jednoczesnym umieszczaniem w niej wybranych warstw (230)
Tworzenie grupy we wnętrzu istniejącej grupy (231)
Zmiana nazwy grupy (232)
Przenoszenie wybranych warstw i grup do innych grup (232)
Dodawanie maski i efektów specjalnych do grupy (233)
Powielanie grupy i warstw w niej umieszczonych (233)
Rozgrupowanie warstw (234)
Łączenie wszystkich warstw grupy w jedną warstwę (235)
Usuwanie grupy (235)
Zmiana krycia warstwy (236)
Ukrywanie warstwy (236)
Blokowanie warstwy lub pikseli (237)
Rasteryzowanie warstw (238)
Tryby mieszania warstw (239)
Przyciemnianie (240)
Rozjaśnianie (242)
Poprawianie kontrastu (243)
Porównywanie (245)
Składnik obrazu (247)
Warstwy dopasowania (248)
Trochę praktyki. Zmiana koloru wybranego elementu obrazu za pomocą warstwy dopasowania Barwa/Nasycenie (252)
Eksportowanie warstw do oddzielnych plików (255)
Style warstw (255)
Zmiana wypełnienia warstwy (260)
Kompozycje warstw (261)
Eksportowanie kompozycji do pliku PDF (263)


Rozdział 6. Maskowanie - coś, czego bezwzględnie musisz się nauczyć (265)

Maska tradycyjna - tworzenie i edycja (266)
Tworzenie i stosowanie maski - zwiększenie wyrazistości oczu (268)
Wykorzystywanie maski gradientowej do tworzenia efektu przechodzenia jednego zdjęcia w drugie (271)
Kopiowanie maski (274)
Przesuwanie maski bez przesuwania warstwy (274)
Wyłączanie i usuwanie maski (274)
Panel do edycji masek (275)
Szybka maska (277)
Narzędzia Pozioma maska tekstowa i Pionowa maska tekstowa (279)
Maska wektorowa (282)
Maska przycinająca (283)


Rozdział 7. Powrót do przeszłości - czyli cofanie wykonanych czynności (287)

Cofanie ostatnio wykonanej czynności - polecenie Cofnij (288)
Cofanie dowolnej czynności wykonanej w oknie obrazu - panel Historia (289)
Malowanie wybranym stanem obrazu - Pędzel historii i jego możliwości (293)
Anulowanie czynności wykonywanych na obrazie (296)


Rozdział 8. Kanały (299)

Czym są kanały? (300)
Ogólne informacje o rodzajach kanałów (304)
Uaktywnianie kanału (305)
Zapisywanie w kanale alfa zaznaczenia utworzonego za pomocą narzędzi do zaznaczania (307)
Wczytywanie do okna dokumentu zaznaczenia na podstawie kilku kanałów (308)
Tworzenie czystego kanału alfa i jego edytowanie (308)
Modyfikowanie wyglądu istniejącego już kanału alfa (310)
Zamiana kanału alfa w zaznaczenie (312)
Powielanie kanałów (313)
Wykorzystanie kanałów do zaznaczenia fragmentu obrazu (313)
Rozdzielanie i scalanie kanałów (319)
Łączenie kanałów (320)
Usuwanie kanału (322)
Wykorzystanie kanałów do usuwania szumów z obrazu (323)
Wyostrzanie obrazu za pomocą kanałów i polecenie Maska wyostrzająca (325)
Zamiana obrazu kolorowego w czarno-biały za pomocą polecenia Obliczenia - mieszanie kanałów obrazu (327)
Polecenie Zastosuj obraz (333)
Podnoszenie kontrastu kanału alfa w celu łatwiejszego wyodrębnienia na nim obiektu (334)
Zmiana charakteru kolorystyki obrazu (336)
Zamiana ścieżki w kanał alfa (338)


Rozdział 9. Korygowanie kolorów (339)

Korekcja poziomów jasności obrazu i histogram (340)
Histogram (340)
Polecenie Poziomy (343)
Polecenie Auto-tony (350)
Korekcja kontrastu i jasności obrazu za pomocą polecenia Jasność/Kontrast (351)
Korekcja nasycenia barw za pomocą polecenia Jaskrawość (353)
Korekcja nasycenia barw i zmiana koloru wybranego elementu obrazu za pomocą polecenia Barwa/Nasycenie (355)
Korekcja wybranego zakresu barw (357)
Korekcja nasycenia (361)
Zmiana koloru wybranego elementu obrazu (362)
Zapisywanie i wczytywanie ustawień korekcji barwy, jej jasności i nasycenia (365)
Korekcja ekspozycji (365)
Kolorowanie obrazów czarno-białych i zmiana charakterystyki barwnej zdjęcia (Balans kolorów) (368)
Usuwanie przebarwień (369)
Kolorowanie czarno-białej fotografii (373)
Zamiana obrazu kolorowego w czarno-biały (380)
Polecenie Zmniejsz nasycenie (380)
Polecenie Czarno-biały (380)
Polecenie Lab - technika czarno-biała (385)
Mieszanie kanałów (387)
Nakładanie na obraz filtrów fotograficznych (387)
Przywracanie szczegółów obrazu (390)
Odzyskiwanie szczegółów obrazu (392)


Rozdział 10. Łączenie obrazów oraz ich dopasowywanie (397)

Dopasowywanie kolorów między obrazami (398)
Polecenie Auto-wyrównanie warstw (401)
Polecenie Auto-mieszanie warstw (405)
Opcja Panorama. Łączenie zdjęć w panoramę pozbawioną "szwów" (405)
Opcja Utwórz stos z obrazów (408)
Polecenie Photomerge (409)
Mapowanie obrazów, czyli nakładanie ich na siebie z pełnym odwzorowaniem jednego w drugim (411)
Przesuwanie obiektów a siatki i inteligentne linie pomocnicze (417)
Siatka (418)
Inteligentne linie pomocnicze (419)


Rozdział 11. Zmiana rozmiarów, prostowanie i przekształcanie obrazów (421)

Rozmiar obrazu (422)
Zmiana rozmiaru obrazu na potrzeby druku (424)
Zmiana rozmiaru obrazu na potrzeby inne niż druk (427)
Powiększanie obrazu bez utraty jakości (428)
Przekształcanie obrazu (430)
Trochę praktyki. Otwieranie zamkniętych drzwi - modyfikowanie kształtu elementu obrazu za pomocą ramki transformacji (431)
Kadrowanie obrazu (434)
Kadrowanie obrazu za pomocą narzędzia Kadrowanie (434)
Kadrowanie obrazu z zachowaniem jego pierwotnych proporcji (439)
Kadrowanie obrazu w celu poprawienia jego kompozycji (440)
Kadrowanie perspektywiczne (444)
Kadrowanie z jednoczesnym prostowaniem wielu zeskanowanych zdjęć (446)
Polecenie Kadruj (Crop) (447)
Obracanie obrazu (447)
Prostowanie obrazu z jednoczesnym kadrowaniem za pomocą narzędzia Kadrowanie (448)
Prostowanie obrazu za pomocą narzędzia Miarka (448)
Odbijanie obrazu (452)
Zmiana rozmiaru obszaru roboczego (454)


Rozdział 12. Edycja obrazu poprzez jego zniekształcanie (455)

Wyginanie i retuszowanie obrazu za pomocą polecenia Wypaczenie (456)
Polecenie Wypaczanie marionetkowe (461)
Korygowanie obrazu oraz tworzenie efektów specjalnych za pomocą filtra Formowanie (467)
Okno filtra (468)
Narzędzia i opcje zabezpieczania obrazu przed niechcianą deformacją (469)
Narzędzia deformujące obraz (471)
Narzędzia i opcje umożliwiające rekonstrukcję obrazu (472)
Tworzenie wcięcia w talii i jej wysmuklanie (473)
Edycja wyglądu za pomocą filtra Formowanie (475)
Polecenie Skalowanie z uwzględnieniem zawartości (480)


Rozdział 13. Obiekty inteligentne (485)

Czym jest obiekt inteligentny? (486)
Zamiana obrazu w obiekt inteligentny (486)
Zamiana wielu warstw w obiekt inteligentny i odzyskiwanie warstw z obiektu inteligentnego (487)
Zamiana obiektu inteligentnego w zwykłą warstwę (488)
Powielanie obiektu inteligentnego (488)
Skalowanie obrazu z użyciem obiektów inteligentnych (488)
Zastępowanie obrazu znajdującego się na warstwie typu obiekt inteligentny innym obrazem (490)
Edycja obrazów zamienionych w obiekty inteligentne (492)
Dodawanie masek i stylów do obiektów inteligentnych (494)
Obiekty inteligentne a filtry (494)
Obiekty inteligentne a pliki Raw (494)


Rozdział 14. Filtry - korekcja obrazu i efekty specjalne (497)

Wprowadzenie (498)
Galeria filtrów (499)
Korekcja obrazu (503)
Wyostrzanie obrazu (503)
Korekcja wad obiektywu (515)
Adaptacyjny szeroki kąt (519)
Dodawanie i usuwanie szumu (524)
Efekty specjalne (529)
Grupa pierwsza - Artystyczne (529)
Grupa druga - Pociągnięcia pędzlem (efekty graficzne) (537)
Grupa trzecia - Zniekształcenie (538)
Grupa czwarta - Renderowanie (chmury, światła pojazdu, strugi wody, delikatna tkanina) (540)
Grupa piąta - Rozmycie (efekt małej głębi ostrości, mgła, wygładzanie skóry) (542)
Grupa szósta - Szkic (561)
Grupa siódma - Stylizacja (563)
Grupa ósma - Tekstura (565)
Łagodzenie efektu uzyskanego za pomocą filtra (567)
Punkt zbiegu - korekcja i efekty (567)
Inteligentne filtry (580)
Tworzenie rozmycia powierzchniowego przypominającego zooming - możliwości inteligentnych filtrów (580)
Filtry Inne - Minimalny i Maksymalny (585)
Camera Raw z poziomu Photoshopa (586)


Rozdział 15. Ścieżki (589)

Ścieżki - spojrzenie ogólne (590)
Narzędzia obsługujące ścieżki (591)
Rysowanie ścieżek (592)
Tryby rysowania ścieżek (592)
Pióro (593)
Pióro dowolne (597)
Pióro magnetyczne (598)
Zaznaczanie, powielanie i przesuwanie ścieżek (599)
Zaznaczanie ścieżek (599)
Powielanie ścieżek (600)
Anulowanie zaznaczenia ścieżek (600)
Zmiana kolejności ścieżek (600)
Przesuwanie ścieżek (600)
Zmiana kształtu ścieżki (601)
Zapisywanie ścieżki (601)
Przekształcanie ścieżki w zaznaczenie (602)
Operacje na ścieżkach (603)
Wyrównywanie ścieżek podrzędnych (podścieżek) (604)
Zamiana ścieżki w kształt (606)
Tworzenie maski wektorowej ze ścieżki (606)
Malowanie wzdłuż ścieżki (608)
Wypełnianie ścieżki (609)
Tworzenie ścieżki z zaznaczenia (611)
Usuwanie ścieżki (611)


Rozdział 16. Kształty (613)

Tryby rysowania (614)
Linia prosta i strzałki (615)
Prostokąt, prostokąt zaokrąglony, elipsa oraz wielobok (618)
Prostokąt i prostokąt zaokrąglony (620)
Elipsa (623)
Wielobok (623)
Kształty własne (624)
Modyfikowanie kształtów (626)
Techniki wypełniania kształtów utworzonych w trybie Kształt (Shape) (626)
Techniki wypełniania kształtów utworzonych w trybie Piksele (Pixels) (630)
Ustawienia obrysu (633)
Zamiana kształtu wektorowego w obiekt rastrowy (638)


Rozdział 17. Tekst (639)

Wstawianie tekstu do okna obrazu (640)
Zaznaczanie tekstu do edycji (645)
Edycja tekstu za pomocą polecenia Przekształcenie swobodne (647)
Przesuwanie tekstu (647)
Tworzenie tekstu zastępczego - lorem ipsum (648)
Formatowanie znaków (648)
Sprawdzanie pisowni i zastępowanie tekstu (654)
Ozdabianie tekstu przez jego wyginanie i odkształcanie (656)
Ozdabianie tekstu dzięki przekonwertowaniu go do kształtu (657)
Inne metody ozdabiania tekstu (659)
Umieszczanie tekstu na ścieżce (662)
Umieszczanie tekstu we wnętrzu dowolnego kształtu (664)
Panel Akapit (668)


Rozdział 18. Automatyzacja pracy (671)

Odtwarzanie predefiniowanych operacji (672)
Tworzenie własnych operacji (677)
Edytowanie i usuwanie operacji (679)
Sekwencje wsadowe (680)
Operacje warunkowe (682)


Dodatek A. Tabela skrótów klawiszowych (687)