Anna Owczarz-Dadan

Jak w PHOTOSHOPIE utworzyĆ nowĄ koŃcÓwkĘ PĘdzla z fotografii lub jej fragmentu

Program Photoshop pozwala tworzyć końcówki narzędzia Pędzel (Brush) z dowolnego zdjęcia, obrazu lub jego fragmentu. Możesz to zrobić za pomocą polecenia Zdefiniuj ustawienie domyślne pędzla (Define Brush Preset).

Otwórz obraz (i jeśli chcesz, zaznacz jego fragment), z którego utworzysz końcówkę Pędzla (rysunek 1), i wybierz polecenie Edycja/Zdefiniuj ustawienie domyślne pędzla (Edit/Define Brush Preset). Następnie w otwartym oknie dialogowym Nazwa pędzla (Brush Name) wprowadź nazwę nowej końcówki i kliknij OK.


Rysunek 1. Fotografia, na podstawie której zostanie utworzona końcówka Pędzla, oraz okno dialogowe Nazwa pędzla (Brush Name), za pomocą którego podczas tworzenia własnej końcówki narzędzia Pędzel (Brush) nadasz jej nazwę

Końcówka ta będzie widoczna na końcu listy pędzli w panelu ustawień pędzli oraz w panelu Ustawienia predefiniowane pędzla (Brush Presets) (rysunek 2). Domyślnie jej średnica wynosi tyle, ile wynosi najdłuższy wymiar obrazu (w pikselach), na podstawie którego została utworzona; a więc jeśli nie jest to cały obraz, a jedynie jego zaznaczony fragment, będzie to najdłuższy bok fragmentu. A to przykład zastosowania utworzonej w tej sposób końcówki (rysunek 3).

Rysunek 2. Panel Ustawienia predefiniowane pędzla (Brush Presets) oraz lista pędzli w panelu ustawień pędzli. Na końcu listy znajduje się ostatnio utworzona końcówka tego narzędzia


Rysunek 3. Ślad, jaki pozostawiła w oknie obrazu końcówka Pędzla utworzona z fragmentu fotografii. Wykorzystałam ją do ozdobienia koszuli na innej fotografii

Wskazówki

- Używając już istniejących pędzli, możesz stworzyć z nich obraz, który ma być nową końcówką Pędzla.

- Jeśli chcesz utworzyć własną końcówkę Pędzla na podstawie istniejącego obrazu lub jego fragmentu, pamiętaj, aby rozmiary obrazu nie wynosiły więcej niż 5000×5000 pikseli. W przeciwnym wypadku opcja Zdefiniuj ustawienie domyślne pędzla (Define Brush Preset) będzie niedostępna w menu Edycja (Edit).

- Jeśli chcesz usunąć utworzoną końcówkę z listy widocznej w panelu pędzli, kliknij jej nazwę prawym przyciskiem myszy, wybierz opcję Usuń pędzel (Delete Brush) i naciśnij klawisz Enter.

Więcej porad i tego typu zagadnień znajdziesz w książce Photoshop CC. Szkoła efektu.

 

 

Wykorzystywanie fragmentów lub całości tutoriali i zdjęć oraz umieszczanie ich na stronach bez zgody autorki/wydawnictwa 
Helon oraz bez podania źródła, jest zabronione. Foto oryg. ©Dreamstime. @Helion