Anna Owczarz-Dadan

Photoshop - filtr Rozmycie pola

Jak za jego pomocĄ stowrzyĆ maŁĄ głĘbiĘ ostroŚci

Rozmycie pola jest filtrem, który pozwala szybko i w bardzo łatwy sposób uzyskać efekt małej głębi ostrości. Zobacz zatem jakie daje możliwości.

Powiel warstwę ze zdjęciem (Ctrl+J) i zamień ją w obiekt inteligentny (kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Konwertuj na obiekt inteligentny (Convert to Smart Object)) i dopiero wtedy wybierz polecenie Filtr/Rozmycie/Rozmycie pola (Filter/Blur/Field Blur). Zamiana warstwy w obiekt inteligentny pozwoli później w razie potrzeby bez trudu zmodyfikować utworzone rozmycie.


W oknie programu zostanie otwarty panel Narzędzia rozmycia (Blur Tools) z rozwiniętą zakładką Rozmycie pola (Field Blur) zawierającą jedną opcję — Rozmycie (Blur). Przyznasz, że nie ma w tym nic strasznego. Ten suwak służy po prostu do rozmywania obszaru, w którym umieszczona jest pineska. Domyślnie po wywołaniu filtra w oknie dokumentu zostanie centralnie umieszczona jedna pineska (rysunek 1). Ja zazwyczaj ją usuwam, naciskając klawisz Backspace, i „wpinam” własne pineski, klikając w miejscach obrazu, w których mają zajść zmiany w poziomie ich ostrości. Jeśli nie chcesz jej usuwać, możesz ją chwycić, naciskając lewy przycisk myszy, i przenieść nad obszar, który ma być w pełni ostry. Zazwyczaj właśnie od wyznaczenia tego obszaru rozpoczynamy procedurę zmiany ostrości obrazu. Tak więc kliknij w miejscu, w którym obraz ma być w pełni ostry (lub przenieś tam utworzoną przez program pineskę) (rysunek 2). Za pomocą suwaka ustaw wartość rozmycia na 0. Możesz też skorzystać z pierścienia rozmycia umieszczonego wokół pineski. W tym celu umieść kursor nad pierścieniem i naciskając lewy przycisk myszy, przesuń kursor po okręgu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć rozmycie. Gdybyś chciał zwiększyć rozmycie, musiałbyś przeciągnąć kursorem w odwrotnym kierunku.

Rysunek 1. Powielanie warstwy z obrazem, przekształcanie jej w obiekt inteligentny i wywoływanie poleceń filtra Rozmycie pola (Field Blur)

Rysunek 2. Wyznaczenie obszaru, który ma pozostać w pełni ostry, poprzez zmniejszanie rozmycia w tym miejscu do wartości 0 pikseli

Określiłeś już obszar, który ma pozostać w pełni ostry, teraz pora wyznaczyć miejsca, które mają zostać rozmyte. Pamiętaj, że w każdym takim miejscu możesz ustalić nowe rozmycie. Miejsca te wyznacz, wbijając w nie nowe pineski. Aby utworzyć pineskę, po prostu kliknij lewym przyciskiem myszy w odpowiednim obszarze obrazu. Być może się zastanawiasz, w jaki sposób Photoshop określa zasięg rozmycia. Otóż zasięg ten obejmuje obszar w bezpośrednim otoczeniu pineski i kończy się w połowie odległości pomiędzy jedną pineską a drugą. Dlatego w przedstawionym przykładzie wbiłam pineski w miejsca, w których moim zdaniem głębia ostrości powinna się płynnie zmieniać — trochę tak jak w przypadku gradientu do tworzenia maski rozmycia (pokazanego na początku tego podrozdziału). Teraz wystarczy kliknąć każdą pineskę po kolei i określić stopień rozmycia dla danego punktu. Ustawiłam następujące rozmycia: 0, 7, 10 i 15 pikseli (dla najdalej położonego punktu) (rysunek 3).

Rysunek 3. Dodawanie pinesek określających punkty zmiany stopnia rozmycia obrazu (po lewej). Aby określić rozmycie dla danego punktu, kliknij go i zmień wartość opcji Rozmycie (Blur) (po prawej). Pierwsza pineska od lewej ma ustalone rozmycie o wartości 0 pikseli, a następne mają 7,10 i 15 pikseli

Wskazówka
W razie potrzeby możesz przesunąć utworzone pineski. Wystarczy chwycić jedną z nich, naciskając lewy przycisk myszy, i przenieść w inne miejsce. Pineski można też usuwać. Wystarczy je kliknąć i nacisnąć przycisk Backspace. A jeśli chcesz wyczyścić wszystkie pineski i przywrócić domyślne ustawienia filtra, na pasku opcji kliknij przycisk Usuń wszystkie punkty (Remove all pins) ().


Na koniec wbiłam jeszcze jedną pineskę w dolną lewą część obrazu, aby wyostrzyć ten obszar. Ustawiłam tam Rozmycie (Blur) wynoszące 2 piksele (rysunek 4). Aby zatwierdzić, trzeba kliknąć przycisk OK na pasku opcji. Znajdziesz na nim jeszcze inne polecenia (rysunek 5). Jeśli np. chcesz zapisać maskę w kanale, zaznacz opcję Zapisz maskę w kanałach (Save Mask to Channels). Jeśli chcesz, aby program wyświetlił dokładniejszy podgląd, zaznacz opcję Wysoka jakość (High Quality). Jeśli chcesz zrezygnować z użycia filtra, kliknij przycisk Anuluj (Cancel).


Rysunek 4.  Dodanie jeszcze jednej pineski w celu wyostrzenia pierwszego planu

Rysunek 5. . Pasek opcji filtra Rozmycie pola (Field Blur)

Obraz zostanie rozmyty. Jeśli chcesz zmodyfikować uzyskany efekt, w panelu Warstwy (Layers) kliknij efekt Galeria narzędzia Rozmywanie (Blur Gallery), a do okna zostanie ponownie wczytany panel Narzędzia rozmycia (Blur Tools) i pojawią się utworzone wcześniej pineski (rysunek 6).


Rysunek 6.  Modyfikacja rozmycia możliwa dzięki zamianie warstwy, na której stosowany jest filtr, w obiekt inteligentny


Przed i po

Więcej porad i tego typu zagadnień znajdziesz w książce Photoshop CC. Szkoła efektu.

 

 

Wykorzystywanie fragmentów lub całości tutoriali i zdjęć oraz umieszczanie ich na stronach bez zgody autorki/wydawnictwa 
Helon oraz bez podania źródła, jest zabronione. Foto oryg. ©Dreamstime.