Anna Owczarz-Dadan

Usuwanie niechcianych elementÓw w Camera Raw 7.3

W Camera Raw dostępne jest narzędzie służące do usuwania lub powielania wybranych elementów obrazów. Wykorzystuje się je głównie do prostych korekt polegających na usuwaniu plamek, krost, pieprzyków i innych nieskomplikowanych do usunięcia lub niewielkich, ale nie chcianych elementów obrazu. Tym narzędziem jest Redukcja punktów (Spot Removal). Jeśli obraz wymaga bardziej zaawansowanej korekty, skorzystaj z narzędzi oferowanych przez program Photoshop, warto jednak spróbować tego w Camera Raw, zwłaszcza jeśli pracujesz na plikach RAW.


Otwórz zdjęcie, z którego chcesz pozbyć się jakiegoś elementu. Dopasuj powiększenie w polu podglądu, tak byś dobrze widział obiekt, którego chcesz się pozbyć, i obszar, z którego piksele chcesz wykorzystać do pozbycia się obiektu. Teraz możesz uaktywnić narzędzie Redukcja punktów (Spot Removal) (rysunek 1).

Rysunek 1. Powiększanie widoku w oknie podglądu i uaktywnienie narzędzia Redukcja punktów (Spot Removal)

Następnie na panelu po prawej stronie, w polu Typ (Type) wybierz opcję Skoryguj (Heal), upewnij się, że suwak Przejrzystość (Opacity) jest przesunięty maksymalnie w prawo i wskazuje wartość100 (co oznacza 100-procentowe krycie), a także zaznacz opcję Pokaż nakładkę (Show Overlay).

Umieść kursor nad obszarem wymagającym korekcji. Kursor będzie miał kształt okręgu (jeśli tylko jego promień jest większy niż 3, w przeciwnym razie zobaczysz jednie kursor w postaci krzyżyka) i będzie koloru niebieskiego. Dopasuj jego rozmiar do tego stopnia, aby obejmował obszar przeznaczony do skorygowania i był od niego troszeczkę większy. Rozmiar okręgu powiększysz za pomocą klawisza ], a pomniejszysz, naciskając [. Możesz także użyć suwaka Promień (Radius), ale to mniej wygodna opcja (rysunek 2).

Rysunek 2. Określanie rozmiaru obszaru, który chcemy skorygować

Teraz kliknij. Utworzone zostaną dwa okręgi. Pierwszy czerwony, który będzie obejmował obszar przeznaczony do korekcji, drugi zielony, utworzony obok niego, obejmujący obszar, z którego będą pobierane piksele do korekcji (rysunek 3).

Rysunek 3. Okrąg czerwony obejmuje obszar do korekcji, a zielony — obszar, z którego zostaną pobrane piksele do korekcji obrazu

Rzadko się zdarza, aby jakiś element można było usunąć poprzez użycie bezpośrednio z nim sąsiadujących pikseli, dlatego będziemy musieli skorygować położenie zielonego okręgu. Umieść kursor w jego wnętrzu i przeciągnij go w miejsce, z którego chcesz pobrać piksele do korekcji. Jeśli chcesz zmienić położenie czerwonego okręgu, również umieść kursor w jego wnętrzu i przesuń (rysunek 4).

Rysunek 4.. Przenoszenie zielonego okręgu nad obszar, w którym znajdują się bardziej odpowiednie piksele pozwalające dokonać korekcji obszaru w czerwonym okręgu

Jeśli chcesz usunąć jeszcze inny element na zdjęciu, nie ma problemu. Powtórz całą procedurę (rysunek 5). Po skończeniu retuszowania i włączeniu innego dowolnego narzędzia korekcja zostanie zatwierdzona, a okręgi zostaną ukryte.

Rysunek 5. Korygowanie wyglądu innych obszarów obrazu


Wskazówka
Aby usunąć okręgi i anulować korekcję, naciśnij jeden z nich i wciśnij klawisz Backspace. Jeśli w oknie przeprowadzałeś korekcję w kilku obszarach za pomocą większej liczby par okręgów, nie musisz klikać każdej pary oddzielnie i naciskać klawisza Backspace. Aby anulować korekcję i przywrócić wygląd zdjęcia sprzed niej, po prostu kliknij przycisk Wyczyść wszystko (Clear All).

Wskazówka
Średnicę obu okręgów — czerwonego i zielonego — można zmienić, pociągając za krawędzie jednego z nich lub korzystając z suwaka Promień (Radius).


Przed i po

Więcej efektów, metod retuszu i wskazówek znajdziesz w książce Zaklęcia Photoshopa. Edycja zdjęć. Wydanie II

Wykorzystywanie fragmentów lub całości tutoriali, a także zdjęć i i umieszczanie ich na innych stronach bez zgody autorki i wydawnictwa Helion bez podania źródła jest zabronione. Foto oryg. ©Dreamstime