Anna Owczarz-Dadan

Jak w Photoshopie PowiĘkszyĆ oczy

Za chwilę pokażę metodę, za pomocą której będziesz w stanie powiększyć każdą parę oczu. I umówmy się, warto ją zastosować w 90% fotografii portretowych, wyjątek stanowią jedynie zdjęcia osób z naprawdę bardzo dużymi oczami.

Oto co robimy. Po otwarciu zdjęcia możesz powiększyć widok albo nie, w zależności od tego, czy oczy są dobrze widoczne. Na razie jednak nie stosuj powiększenia 100%, gdyż pierwsze, co trzeba zrobić, to powiększyć kopię oczu, którą za chwilę utworzysz — w tym celu musisz widzieć, czy powiększenie będzie pasowało do reszty twarzy i ogólnie całego zdjęcia. Tak więc bardzo duże powiększenie odpada. Musisz widzieć całą twarz i najlepiej część sylwetki. Kolejna rzecz to utworzenie zaznaczenia wokół oczu. Do tego celu wykorzystaj narzędzie Zaznaczenie prostokątne (Rectangular Marquee). Nie chodzi o zaznaczenie każdego oka z osobna, a o utworzenie ramki obejmującej oboje oczu i obszar pod łukiem brwiowym. Jeśli oczy są tak osadzone, że obszar nad górną powieką jest niezbyt duży i zaznaczenie obejmuje także brwi, nic nie szkodzi. Po utworzeniu zaznaczenia skopiuj je na nową warstwę (Ctrl+J) (rysunek 1).
photoshop cc
Rysunek 1. Zaznaczanie oczu i umieszczanie kopii zaznaczonego obszaru na nowej warstwie

Używając skrótu klawiszowego Ctrl+T, wywołaj ramkę transformacji, ale nie modyfikuj jej, a jedynie na pasku opcji, w polach Sz (W) i W (H) wprowadź wartość 105% (rysunek 2). Jeśli jest taka potrzeba, możesz użyć większej wartości, ale nie należy z tym przesadzać. Kliknij przycisk (), aby zatwierdzić operację.
photoshop CC
Rysunek 2. Powiększanie oczu za pomocą polecenia Przekształcanie swobodne (Free Transform)

Kolejny krok to umieszczenie każdego oka na oddzielnej warstwie. Żeby było łatwiej, możesz na chwilę ukryć warstwę tła — wystarczy kliknąć ikonę oka po jej lewej stronie (rysunek 3). Za pomocą narzędzia Zaznaczenie prostokątne (Rectangular Marquee) utwórz zaznaczenie wokół jednego oka i używając klawiszy Ctrl+Shift+J, przenieś zaznaczony obszar na nową warstwę. Zauważ, że użycie tego skrótu sprawia także, że zaznaczony obszar zostaje nie tylko przeniesiony na nową warstwę, ale i usunięty ze starej warstwy. W rezultacie, dzięki tej operacji, poza warstwą tła z oryginalnym obrazem mamy dwie — na każdej z nich jest umieszczone jedno oko już po powiększeniu. Włącz wyświetlanie warstwy tła, klikając obszar, w którym wcześniej była widoczna ikona oka.

Wskazówka
Aby ukryć warstwę, wystarczy kliknąć ikonę oka znajdującą się po jej lewej stronie. Żeby ukryć wszystkie warstwy poza warstwą aktywną, kliknij ikonę okna znajdującą się po lewej stronie aktywnej warstwy, wciskając dodatkowo klawisz Alt.

photoshopCC
Rysunek 3. Umieszczanie powiększonych oczu — każdego oka na oddzielnej warstwie

Oto co robimy teraz. Uaktywnij warstwę z lewym okiem, zmniejsz jej krycie, tak aby dobrze widzieć położenie „oryginalnych oczu”, i za pomocą narzędzia Przesunięcie (Move) oraz klawiszy strzałek dopasuj położenie powiększonych oczu do tych z warstwy tła (rysunek 4). Wszystko po to, by źrenice były w tym samym położeniu. Przesuwając obraz za pomocą klawiszy strzałek, szybko się zorientujesz, o co chodzi. I jeszcze jedno: kiedy dopasowujesz położenie oczu, powiększ sobie widok w oknie obrazu, tak by oczy były naprawdę dobrze widoczne. Kiedy skończysz, zwiększ krycie warstwy do 100%. Potem to samo zrób z drugim okiem.

Rysunek 4. Dopasowywanie położenia powiększonych oczu do ich oryginału

Następnie umieść obie warstwy z oczami w jednej grupie — najpierw zaznacz obie, klikając je z wciśniętym klawiszem Ctrl, a następnie zastosuj skrót klawiszowy Ctrl+G (lub kliknij ikonę Utwórz nową grupę (Create a new group) na panelu Warstwy (Layers), wciskając jednocześnie klawisz Shift) (rysunek 5). Utwórz czarną maskę dla tej grupy — kliknij ikonę tworzenia maski, wciskając przy tym klawisz Alt, i białym pędzlem maluj w obszarze oczu, by przywrócić w nich obraz po korekcji (powiększone oczy) (rysunek 6).

Rysunek 5. Umieszczanie warstw z oczami w grupie i tworzenie dla niej czarnej maski

Rysunek 6. Odsłanianie efektu powiększenia oczu


Przed i po

Więcej efektów znajdziesz w książce Zaklęcia Photoshopa. Edycja zdjęć. Wydanie II

Wykorzystywanie fragmentów lub całości tutoriali, a także zdjęć i i umieszczanie ich na innych stronach bez zgody autorki i wydawnictwa Helion bez podania źródła jest zabronione. Foto oryg. ©Dreamstime